Doç. Dr. Mehmet Kaplan (Resmi Web Sitesi) Genel Cerrahi Uzmanı
Hızlı Ulaşım
 » Anasayfa
 » Medikal İstatistik
 » Diyabet Cerrahisi
 » Obezite Cerrahisi
 » Doktorlar İçin
 » Hastalar İçin
 » Kıl Dönmesi
 » Video Galerisi
 » Hakkımda » Fotoğraf Albümü » Duyurular » Ziyaretçi Defteri » İletişim
 
Anasayfa » Obezite Cerrahisi » Obezite ve Diyabet Cerrahisinde Mükemmeliyet Merkezleri Kavramı
resim394059


Sevgili okurlar, 
Malesef ülkemizde "obezite ve metabolik cerrahi için mükemmeliyet merkezi" kavramının oluştuğunu söylemek mümkün değildir. İşte tam da bu nedenle, son zamanlarda basında ve sosyal medyada trajik haberlere gittikçe daha fazla rastlamaya başladık. 
Sağlık Bakanlığı'nın durumu kurtarmak için arasıra yayımladığı genelgeler veya Sosyal Güvenlik Kurumunun geri ödeme odaklı koşullaryla bu kültürü oluşturmak hayalden öteye gitmemektedir.  
Her nekadar bireysel veya kurumsal çabalarla mükemmeliyet merkezi standartlarında faaliyet gösteren hastaneler varsa da, bunların hiç biri etkin şekilde denetlenmemektedir ve hastalar için şirin gözüken cazibe merkezleri olmaktan öteye gitmemektedir.  
Obezite ve metabolik hastalıklara yönelik ameliyatları isteyen her Genel Cerrahın, isteyen her kurumda yapabilmesi; daha ürkütücü olan cerrahı, kurumu, hizmetin işleyişini ve tedavinin sonuçlarını etkin şekilde denetleyen bir mekanizmanın ya da otoritenin de olmayışı nedeniyle bu tedavi modalitesi malesef ticari bir sektör haline gelmiştir. 

İşte bu sayfada sizlere ideal bir merkezin nasıl olması gerektiğini ve ameliyat olmadan önce nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda fikir verecek bazı bilgiler paylaşmaya çalışacağım... 

Sadece iyi donanımlı ve tam teşekküllü bir kurum ile iyi yetişmiş, tecrübeli bir cerrahın bir araya geldiği merkezlerin obez hastalara güvenli ve etkili bir tedavi olanağı sağlayabileceği gösterilmiştir. 
Aşırı obez hastaların cerrahi tedavisinde mükemmellikten bahsedebilmek için hastaların;
 • hastaların kalıcı kilo vermesi
 • hastaların iyi yaşam kalitesine kavuşturulması 
 • erken ve geç komplikasyonların düşük olması
 • hastaların büyük bölümünde obeziteye bağlı yandaş hastalıkların düzelmesi
 • tüm bu hedeflere düşük ölüm oranlarıyla ulaşılması 
Olağanüstü iyi sonuçlar elde etmek hedefiyle aşırı obez hastaların tedavisini üstlenmek isteyen bir obezite merkezi;  ancak gerekli olan çok katmanlı kaynaklara sahip olduğunu ispatlaması halinde, Bariatrik ve Metabolik Cerrahi'de Mükemmellik Merkezi olarak akredite edilebilir. 
Bu merkezlerin değerlendirilmesi bağımsız kuruluşlar tarafından yapılmalı ve mükemmeliyet merkezlerinin denetimi yetkilendirilmiş obezite dernekleri gibi profesyonel organlar veya sağlık bakanlığı ve sosyal güvenlik kurumu gibi resmi organlar tarafından veya birlikte yapılmalıdır. 

Mükemmeliyet Merkezleri akreditasyon felsefesi basittir: 
Yeterli hasta kitlesine sahip, donanımlı ve iyi bakım veren bir kurumda çalışan iyi eğitim almış ve yetkin bir cerrah, metabolik bozuklukları olan hastaların tedavisini güvenli ve etkili bir şekilde yönetebilir. Bariatrik / metabolik hastalıkların etkin tedavisi, hem hastalar ve hem de sağlık sistemleri için çok byutlu yararları olacaktır. 

Obezite ve diyabet cerrahisinde mükemmeliyet merkezi için cerrahlarda aranan kıstaslar
 1. Genel cerrahi uzmanlık belgesi
 2. Mide-barsak cerrahisinde eğitimli ve deneyimli olduğunu gösterir belgeler
 3. Obezite cerrahisinde en az bir eğitim kursunu başarıyla bitirdiğini gösterir belge
 4. Obezite cerrahisinde cerrahın yetenekli bulunduğuna dair denetçilerin olumlu referansları
 5. Yılda en az 25 obezite ameliyatı yapmış olmak (mide kelepçesi hariç)
 6. Revizyon (düzeltme) ameliyatı yapabilme yeteneğinin olması
 7. Mide kelepçesi dışında yılda en az 25 obezite ameliyatı yapıyor olmak ve bunlardan bir kısmının da revizyonel cerrahi olması
 8. Sonuçlar da dahil olmak üzere tüm bariatrik vakaların dikkatle kaydedildiği bir veri tabanının oluşturulmuş olması
 9. Ameliyat sonrası ömür boyu takip için hastalardan taahhütname alınmış olması
 10. Ameliyat edilen hastaların en az %75'ini takip etmiş olmak
 11. Obezite toplantılarına düzenli olarak katılmak ve en az bir uluslararası bilimsel obezite dergisine abone olmak
 12. Deneyimsiz obezite cerrahlarının eğitim ve akreditasyon sürecinde bulunmuş olmak

Obezite ve diyabet cerrahisinde mükemmeliyet merkezi için hastanelerde aranan kıstaslar

 1. Obezite cerrahlarının uygun sertifikaları, eğitim ve deneyime sahip olduklarını garanti etmelidir.
 2. İhtiyaç duyulduğunda ve gerektiğinde uzman hemşirelik bakımı, beslenme talimatı, danışmanlık ve psikolojik yardım gibi özel yardımcı hizmetleri sunabilmeli
 3. Bariatrik cerrahi hastalarının tedavisinde önceden deneyim kazanmış kardiyoloji, göğüs hastalıkları, psikiyatri ve rehabilitasyon alanlarında kolaylıkla ulaşılabilen uzmanlara sahip olmalı
 4. Bariatrik cerrahi hastalarının tedavisinde deneyim sahibi anesteziyologları istihdam etmiş olmalı
 5. Morbid obez hastalara kritik bakım sağlayabilecek bir kurtarma odasının ve aynı kapasiteye sahip yoğun bakım ünitesine sahip olmalı  
 6. Radyoloji bölümü tarafından taşınabilir makina ile acil göğüs filmi çekilebilmeli ve abdominal ultrasonografi ve üst GI serileri çekilebilmelidir
 7. Kan testlerinin 24 saat boyunca yapılabilmelidir. 
 8. Kan bankası imkanlarının mevcut olduğunu ve kan nakli işleminin herhangi bir zamanda yapılabildiğini taahhüt etmelidir
 9. Klinik bakım hizmetleri de dahil olmak üzere, bariatrik cerrahi hastalarının bakımı için gereken kapsamlı ve tam kurum içi danışmanlık hizmetlerine sahip olmalıdır
 10. Gerekli tüm ekipmanların mevcut olduğunu, alet, eşyalar, tekerlekli sandalyeler, işletme oda masaları, yataklar, BT taraması gibi radyoloji tesisleri, asansörler ve morbid ve süper obez hastalar için özel olarak tasarlanmış ve uygun olmalıdır. 
 11. Her hastaya cerrahi işlem, komplikasyonlar ve mortalite oranı riski, alternatif tedaviler, kilo verme ihtimali ve tedaviyi reddetme hakkı hakkında bilgi veren yazılı bir bilgilendirilmiş onay süreci prosedürlerine sahip olmalıdır. 
 12. Dijital veritabanında her bir hastanın tedavisinin ve sonucunun ayrıntılarını saklamalıdır. 
 13. Olası anastomoz sızıntılarının ve darlıklarının cerrahi dışı tedavisini devralacak deneyimli girişimsel radyologlar istihdam edilmiş olmalı
 14. Tesiste revizyonel vakalar da dahil olmak üzere, yılda en az 50 adet bariatrik cerrahi olgu gerçekleştirilmelidir. Perioperatif bakım ve cerrahi prosedürler her cerrah için standardize edilmiş olmalıdır. 
 15. Tüm bariatrik cerrahi hastaların %75'inden az olmamak şartıyla, hastaların büyük çoğunluğu için yaşam boyu takip imkanları sağlanmalıdır. Hastaların verileri, resmi yetkililer tarafından talep edilmesi halinde sunulabilmelidir. 
Akreditasyon Konseyinin/kuruluşu

devamı geliyor, için lütfen sayfayı takip ediniz...

 
yukari