Doç. Dr. Mehmet Kaplan (Resmi Web Sitesi) Genel Cerrahi Uzmanı
Hızlı Ulaşım
 » Anasayfa
 » Medikal İstatistik
 » Diyabet Cerrahisi
 » Obezite Cerrahisi
 » Doktorlar İçin
 » Hastalar İçin
 » Kıl Dönmesi
 » Video Galerisi
 » Hakkımda » Fotoğraf Albümü » Duyurular » Ziyaretçi Defteri » İletişim
 
Anasayfa » Obezite Cerrahisi » Obezite ameliyatı kimlere yapılır?

resim408094

Morbid Obezite Cerrahisi Kimlere Yapılır?

Kriterler biraz eskimiş olsa da ve son zamanlarda (2017 yılı itibarıyla) gittikçe daha fazla tartışılsa da; hala dünya genelinde kabul gören ve yenisi yürürlüğe girinceye kadar hepimizi büyük oranda bağlayan 1991 yılında NIH (National Institute of Health) Uzlaşı Konferansı'nda alınan kararlara ve kabul edilerek uygulamaya konan kılavuza göre:

Obezite ve obeziteye bağlı yandaş hastalıkların cerrahi tedavisi için; aşağıdaki kriterlere sahip olan hastalar ameliyata uygundur
 1. VKİ (Vücut kitle indeksi) 40 kg/m2 ve üzerinde olanlara obezite ameliyatı yapılabilir (VKİ hesaplamak için lütfen tıklayınız). Veya,
 2. VKİ 35-40 arasında olup, obeziteye bağlı aşağıdaki sorunları olan hastalara obezite ameliyatı yapılabilir;
  • hipertansiyon 
  • iskemik kalp hastalığı
  • tip-2 diyabet
  • tıkayıcı uyku apne sendromu
  • alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı ve steatohepatitis
  • yağ metabolizması bozukluğu
  • mideden yemek borusuna reflü olması
  • astım
  • varis
  • ciddi idrar kaçırma sorunları
  • kısıtlayıcı eklem rahatsızlığı
  • ciddi düzeyde yaşam kalitesinin bozulması
Peki bu kriterler yeterli mi? Elbette yeterli değil. İşte hastaların ve daha da vahim olanı cerrahların dahi ihmal ettkileri diğer kriterler de şöyle: 
 1. On sekiz - 60 yaşları arasında olmak
 2. Obezitenin uzun süreli olması (5 yıldan fazla)
 3. Diyet ve yaşam tarzı değişikliklerine rağmen kilo verilememiş olması
 4. Hastaların peryodik muayene ve kontrollere geleceğini ve verilecek diyet ve tüm şartlara uyacağını taahhüt etmesi
 5. Ameliyata engel ciddi bir sorunun olmaması
  • İlaç, alkol ve madde bağımlısı olmamalı
  • Düzeltilemeyen psikolojik hastalığı olmamalı
  • Zihinsel engelli, ya da ameliyatın risklerini anlayamayacak derecede bilişsel hastalığı olmamalı
  • Ameliyatı çok riske edecek başka hastalıkları olmamalı
  • yaşam beklentisi az olan kanser, siroz gibi ciddi başka hastalıkları olmamalı
Değerli takipçiler,
Gördüğünüz gibi obezite cerrahisi için çok katı kıstaslar mevcuttur.  
Bu katı kıstasların konmasının ana nedenlerinden bazıları şunlardır:
 • obez hasta grubunda ameliyatların teknik olarak daha zor olması, 
 • komplikasyonlara uygun zeminin bulunması
 • mide-barsak gibi kesilip dikildikten sonra sızıntı riski bulunan organlar üzerinde işlem yapılıyor olması
 • sızıntı ve buna bağlı komplikasyonların ölüm tehlikesinin yüksek olması
 • Damar içi pıhtılaşma ve pıhtının akciğer veya beyin gibi hayati organları besleyen damarları tıkaması sonucu ölüm riskinin bulunması
Buradaki mantık şudur: Matematiksel olarak, aşırı şişmanlığa bağlı artan ölüm riskinin, ameliyata bağlı riskleri geçmesi durumunda ameliyatın kabul edilebilir olması; aksi halde ameliyatın riskleri, obezitenin risklerinden fazla olması durumunda ise ameliyatın kabul edilemez olmasıdır. Biraz karışık gibi gelmiş olabilir, belki aşağıdaki denklem ile vermeye çalıştığım mesaj daha iyi anlaşılacaktır. 

Obeziteye bağlı riskler > ameliyata bağlı riskler = AMELİYAT OLABİLİR
Ameliyata bağlı riskler > obeziteye bağlı riskler = AMELİYAT OLAMAZ

Bu kıstasların esnetilmesi veya göz ardı edilmesi, ölüme varabilen çok ciddi olaylar ile sonuçlanabilir.  O nedenle gazete veya televizyonlarda acı bir haber konusu olmak istemiyorsanız, bu kıstaslara dikkat edin ve gerekirse doktorunuzu da uyarın. 
Unutmayın bazen hastalar, bazen de doktorlar bu kuralları göz ardı etmek için istekli olabilirler!.. 
Lütfen okuyun, anlatın, uyarın.. 

Sevgiyle ve sağlıkla kalın..
 
yukari