Doç. Dr. Mehmet Kaplan (Resmi Web Sitesi) Genel Cerrahi Uzmanı
Hızlı Ulaşım
 » Anasayfa
 » Medikal İstatistik
 » Diyabet Cerrahisi
 » Obezite Cerrahisi
 » Doktorlar İçin
 » Hastalar İçin
 » Kıl Dönmesi
 » Video Galerisi
 » Hakkımda » Fotoğraf Albümü » Duyurular » Ziyaretçi Defteri » İletişim
 
Anasayfa » Hastalar İçin » Kasık Fıtığı Nedir?
Doğumsal ve sonradan gelişen faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan fıtık, zamanında tedavi edilmediğinde bağırsak tıkanıklığı ya da fıtık boğulmasıyla sonuçlanabiliyor.
Her 100 kişiden 5'inin sorunu: Fıtığa sentetik yama tedavisi..

Tıp literatüründe fıtık; karın iç organlanın bir kısmının doğumsal veya sonradan oluşan zayıf noktalardan ka­rın dışına çıkmaları, diye tarif ediliyor. Organların dışarıya çıktığı bu açıklığa fıtık halkası deniliyor. Hastaların ço­ğu zaman fark edebildikleri bu halka, geniş olabileceği gibi parmak kalınlığından daha dar da olabiliyor. Erkek­lerde kadınlara oranla çok daha sık görülen fıtıklar, zamanında te­davi edilmediğinde çok ciddi sorunlara zemin oluşturabiliyor.

Gaziantep Medical Park Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet KAPLAN, insanların ortalama olarak yüzde 5 kadarında karın duvarını ilgi­lendiren fıtıklar bulunduğunu belirterek ''Bunların da dörtte üçü karın ön duvarında bulunur. Kasık bölgesi fıtıklarına inguinal fıtık denir. Bunlar genellikle erkeklerde görülür. Çünkü testislere gi­den damar ve sinirler kasık kanalı dediğimiz bir açıklıktan karın dışına çık­tıkları için burası ka­rın duvarının en zayıf bölgesidir. Kadınlar­da bu kanaldan rah­mi yerinde tutan bağlardan biri ge­çer. Açıklığı daha az olduğu için kadınlar­da kasık fıtığı daha az görülür diyor. ''Kadınlarda kasık bölgesinin hemen altında kasık plikası denilen kıvrımın altında oluşan bir fıtık çeşidi görülüyor. Bunlara uyluk fıtığı adı verildiğini belirten Opr. Dr. Mehmet KAPLAN, önemli bir riske dikkat çekerek şunları söylüyor:

"Fıtık boğulması dediğimiz olay bu tip fıtıklarda daha sık görü­lür. Doğuştan olan fıtıklar dışında, sonradan olan fıtıkların nedeni karın içi basıncı artıran olaylardır. Ikınmak, prostat büyümesi, ağır yük kaldırma, şişmanlık gibi etkenler, fıtığa yol açabilir"

KARIN ÖN DUVARI FITIKLARI
En sık görülen fıtık tipi olan karın ön duvarı fıtıkları arasında ba­şı göbek fıtıkları çekiyor. Yeni doğanlarda göbek bağının düştüğü yerin nedbe dokusu dışarı itilirse göbek fıtığı oluşuyor. Erişkinlerde de vücudun bu bölgesinde fıtık görülebiliyor. Ancak, erişkinlerde görülen göbek fıtığının bebeklik fıtığının devamı mı yoksa yeni bir oluşum mu olduğunun tam aydınlanmadığını belirten Opr. Dr. Mehmet KAPLAN, şu bilgileri veriyor:

"Erişkinlerde, siroz hastaları, orta yaşlı, şişman ve çok doğum yapmış kadınlarda göbek fıtığı daha çok görülür. Göbeğin dışa doğru çıkıntılı görüntüsü veya göbek halkasının elle muayenesi ile tanı konur. Öksürme ile fıtık görülebilir,"

AMELİYAT SONRASI FITIKLAR
Kişinin geçirdiği ameliyatlar da fıtıklara zemin oluşturan önemli faktörler arasında yer alıyor. Opr. Dr. KAPLAN'ın verdiği bilgiye göre ameliyat yapılan hastaların yüzde 0.5 ila yüzde 13'ünde insizyonel fıtık gelişebiliyor. Bu fıtıklar genellikle ameliyattan sonraki ilk yıl için­de ve nadiren 2-3 yıl sonra gelişiyor, insizyonel fıtık geliştikten son­ra zamanla daha da büyüyebiliyor.

"Bu tür fıtkların oluşma nedenleri arasında; şişmanlık, karında ameliyatta yapılan kesinin şekli, kullanılan dikiş materyali ve yara il­tihabı sayılabilir. Ayrıca hastanın yaşı, genel vücut zayıflığı, hastanın genel durumunun kötü olması da fıtık oluşumunda etkili rol oyna­yabiliyor."

FITIĞIN YOL AÇTIĞI SORUNLAR
Fıtık, kendisi bir sağlık sorunu olduğu gibi, tedavide gecikilmesi halinde farklı sağlık sorunlarının nedeni de olabiliyor. Başka sorunlara yol açmaması için fıtık tedavisinin bilimsel yöntemlerle yapılması önem taşıyor Eğer zamanında tedavi edilmezse bağırsak tıkanıklığı ya da fıtık boğulması gibi ciddi sorunlar gelişebiliyor Opr. Dr. Mehmet KAPLAN, fıtığın neden olduğu sorunlarla ilgili şu bilgileri ve­riyor:

"Bağırsak tıkanıklığı; bağırsağın fıtık kesesinin içine girmesiyle oluşur. Hastada kusma ve karın şişkinliği olur.''

Fıtık boğulması; fıtık kesesinin içine karın iç organları, özellik­le bağırsak girer. Eğer fıtık halkası dar ise bağırsak karın içine geri dönemez, zaman geçtikçe fıtık kesesinin içindeki bağırsaklar şişer, kanlanması bozulur ve kangren gelişir. Hayatı tehlike oluşur ve aci­len ameliyatla kangren olan bağırsağın alınması gerekir,"

TEDAVİ NASIL YAPILIYOR?
Bütün karın bölgesi fıtıklarının değişmez bir tedavisi var; o da ameliyat. Ancak yeni doğan göbek fıtığı eğer boğulma tehlikesi yoksa 2 yıl içinde kendiliğinden iyileşebiliyor. Buna da bir uzmanın karar vermesi gerekiyor. Diğer fıtıklar tanı konulduğu zaman ameli­yat edilmesi büyük önem taşıyor. Opr.Dr. Mehmet KAPLAN, fıtık te­davisiyle ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Fıtık teşhisi konulduğu zaman ameliyat ile tedavi edilmesi ge­rekir. Boğulma olmadan tedavi çok kolay ve iyileşme çok hızlı olur. Ameliyat sonrası tekrarlama oranı düşüktür. Ana prensip fıtık kesesi­nin yok edilmesi ve karın duvarının takviye edilmesidir Eskiden karın duvarı çok sıkı dikişlerle sağlamlaştırılırdı. Bu bazı sakıncalar taşı­yordu. Ameliyat sonrası hastaların öksürmesi ve ıkınmasıyla dikişler yırtılabiliyor ve tekrar fıtık oluşabiliyordu. Günümüzde ise karın du­varı sentetik yamalarla sağlamlaştırılıyor. Karın duvarının zayıf noktalarının üzerine yama konulup ve bu yama karının sağlam bölgelerine gevşek dikişlerle tespit ediliyor. Gevşek dikişler iki avantaj sağlı­yor. Ameliyat sonrası gerginlik ve ağrı olmuyor, ayrıca, tekrar yırtıl­ma riski minimuma iniyor."

 
yukari