Doç. Dr. Mehmet Kaplan (Resmi Web Sitesi) Genel Cerrahi Uzmanı
Hızlı Ulaşım
 » Anasayfa
 » Medikal İstatistik
 » Diyabet Cerrahisi
 » Obezite Cerrahisi
 » Doktorlar İçin
 » Hastalar İçin
 » Kıl Dönmesi
 » Video Galerisi
 » Hakkımda » Fotoğraf Albümü » Duyurular » Ziyaretçi Defteri » İletişim
 
Anasayfa » Hastalar İçin » Kalın Barsak Tümörleri
Tüm kanserlerde erkeklerde 3., kadınlarda ise 2. sıklıkta görülen kanserlerdir.
Genellikle sinsi bir seyri vardır. Özellikle rektal kanama şikayetinin hemoroide bağlanıp endoskopik muayenenin ihmal edilmesi durumunda hastalık ancak ileri evrelerinde tanınabilmektedir.
En çok 50-75 yaşları arasında görülür.
Kanser en çok kalın barsağın son yarısında yerleşir.

Neden Olarak:
o Ailevi faktörler (kalıtım)
o İltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit ve crohn)
o Çevresel ve beslenmeye ait faktörler (yağ, posadan fakir beslenme … vs)

Belirtiler :
o Sol kolon tutulumunda bağırsak tıkanması gelişebilir.
o Her düzeyde tümörlerde makattan kanama ve kansızlık (anemi) şikayeti olabilir.

Tanı:
• Erken tanı ile sağ kalım oranı atırılmıştır.
• Özellikle 40 yaş üzeri makattan kanama şikayeti olanların öncelikle kanser olmadığı kanıtlanmalıdır. Bu hastalara kalın barsak grafileri ve/veya kolonoskopi yapılmalıdır (kalın bagırsağın kamera ile izlenmesi).
• Kanser tarayan laboratuvar testlerinden (CA19-9, CEA) yararlanılabilir.
• Hastanın ve hastalığın durumuna göre tomografi ve ultrasonografi tanı için kullanılabilir.

Tedavi:
• Hastalığın yerleşimine göre kalın barsağın bir bölümü geride tümör dokusu kalmayacak şekilde çıkartılır.
• Hastalığın erken evrede (polip evresinde) endoskopik olarak tanınması durumunda ameliyat gerekmeksizin endoskopik olarak tedavi sağlanabilir.
• Kalın barsak kanserleri en çok karaciğere yayılır, karaciğerdeki yayılım sınırlı ise (karaciğerin bir lobunu tutmuş ve tutulum yerlerinin sayısı 5 den az ise) ameliyata karacigerin kısmi çıkarılması işlemi de eklenir (hastalıklı kısmın çıkarılması).
• Hastalığın durumuna göre hastaya ameliyat sonrası kemoterapi gerekebilir.

Ekibimiz Tarafından Kolorektal Kanser Tedavisinde Uygulanan Yöntemler ...
• Senede 50 kadar kalın barsak tümörü vakası tedavi edilmektedir. Ameliyat yöntemi olarak uygun hastalarda kapalı (laparoskopik) yöntem uygulanmaktadır. Bu özelliği ile Türkiye'de sayılı merkezlerden biridir.
• Rektum kanserlerinde uyguladığımız ameliyat öncesi radyoterapi ile hem ameliyat sonrası tam tedavi (kür) oranı artmakta hem de stoma (barsağın karına ağızlaştırılması) gereksinimi çok azalmaktadır.
• Rektum kanserlerinde uyguladığımız laparoskopik cerrahi sayesinde GERÇEK total mezorektal eksizyon (barsak lemfatiklerinin tümüyle ve sistematik bir tarzda çıkarılması) ile uzun vadede tümör eradikasyonu ve uzun yaşam sürelerine ulaşılabilmektedir.
 
yukari